HISTORIE FOREX

De historie van Forex (handel in valuta) is relatief nieuw. Pas vanaf 1971 ontstond een vrije handel in valuta en kon deze markt zich gaan ontwikkelen. Voor 1971 waren de Gouden Standaard en de Bretton Woods Overeenkomst van kracht. Deze moesten zorgen voor stabiliteit van internationale valuta en ervoor zorgen dat geld niet naar het buitenland door zou stromen. Hierdoor was er geen kans voor marktwerking en een vrije markt. Toen deze overeenkomsten wegvielen, kon de markt zich pas goed gaan ontwikkelen en is de huidige manier van handelen in valuta ontstaan.

HISTORIE FOREX: RUILHANDEL

Om een goed beeld te kunnen schetsen van het ontstaan van de handel in valuta gaan we ver terug in de tijd, terug naar de tijd van de ruilhandel. Ruilhandel werkt in een simpele economie. Het is moeilijk om de waarde van een product in een ander product uit te drukken. Daarom werden in het verleden betaalmiddelen als goud en zilver gebruikt maar ook werd er geregeld met zout en balen tabak betaald. De eerste echt munt is waarschijnlijk de Romeinse gouden Aureus en op een later moment de zilveren Denarius. Deze munten werd ook buiten het Romeinse Rijk als betaalmiddel geaccepteerd.

GOUDEN STANDAARD

Veel landen stelden in 1816 de Gouden Standaard in. De valuta van het land werd hierbij in een vast gewicht in goud uitgedrukt. Hierdoor kon de munt niet snel ontwaarden en werd het mogelijk om de valuta onderling te wisselen. Het zorgde daarmee voor veel stabiliteit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verlieten de Westerse landen de Gouden Standaard. In 1933 verliet ook de Verenigde Staren de standaard omwille van de economische crisis die op dat moment heerste.

BRETTON WOODS OVEREENKOMST

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de realisatie dat er weer stabiliteit nodig was op de internationale markten. Daarom kwamen in 1944 de geallieerde landen samen in Bretton Woods. In Bretton Woods maakten zij afspraken over hoe de wereldeconomie na de oorlog gestructureerd zou moeten worden. Drie belangrijke beslissingen werden gemaakt:

  • Het verbinden van de Amerikaanse dollar aan een vaste goudprijs.
  • Het verbinden van de andere valuta aan de Amerikaanse Dollar.
  • Er werd een Internationaal Monetair Fonds (IMF) opgericht om de afspraken te bewaken en eventuele leningen ten tijde van crisis te kunnen verstrekken.

Het Bretton Woods systeem werkte goed in de beginjaren. Later moest de Verenigde Staten afscheid nemen van het systeem en de overeenkomst verlaten. Dit kwam mede door de oorlog in Vietnam. Wel bleef de dollar de reserve currency. Hierdoor moest deze munt gezond zijn om de internationale monetaire stabiliteit te kunnen waarborgen. Dit was het begin van het tijdperk van de vrije valuta. De prijs stond niet langer vast maar werd door de markt bepaald.

De dollar is tot op heden nog altijd de reserve currency. Valuta, edelmetalen en grondstoffen worden allemaal uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Het falen van de dollar is geen optie en de Verenigde Staten hebben daarmee veel grip op de wereldmarkt. Wat de toekomst hierin precies gaat brengen en of de Amerikaanse dollar zo machtig blijft, zal met de tijd blijken.

Copyright © 2023. All Rights Reserved. FinancialTrading.nl
Secured By miniOrange