FOREX REGULERING

De handel in valuta is aan regels gebonden. Maar omdat de forex om een decentrale wereldwijde markt gaat, is er geen uniforme regelgeving. De handel vindt voornamelijk online plaats. Hierdoor is het voor brokers eenvoudig om zich op een andere locatie in een ander land te vestigen zonder klanten te hoeven verliezen. Dat zorgt ervoor dat er ook diverse brokers zijn die nauwelijks gereguleerd worden, wat niet per se een nadeel voor de belegger is. Het is wel belangrijk om onderzoek te doen naar een broker voor je hier gaat handelen. Dit kan onder meer door informatie bij financiële toezichthouders in te winnen.

Forex regulering is in ieder land anders. In verschillende landen zijn financiële toezichthouders. Hiervalt ook de handel in forex onder. De meest betrouwbare brokers laten zich hierdoor reguleren. Voor forex brokers zijn dit de belangrijkste regulerende instanties:

  • In de Verenigde Staten: National Futures Association (NFA) en Securities and Exchange Commission (SEC)
  • In Japan: Financial Services Agency (FSA)
  • In het Verenigd Koninkrijk: Financial Services Authority (FSA)
  • In Duitsland: Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  • In Nederland: Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De brokers die zich laten reguleren zijn vaak terug te vinden op lijsten die door deze instanties worden bijgehouden. Hierdoor bieden deze brokers een bepaalde mate van betrouwbaarheid. Er zijn ook brokers die juist op de waarschuwingslijsten van deze instanties terechtkomen. Dit zijn brokers die niet betrouwbaar zijn en waar je beter niet bij kan handelen in forex. Het is daarom goed om voordat je gaat handelen deze lijsten te raadplegen.

Doordat de handel in forex vaak niet binnen de landsgrenzen blijft, is er geen uniforme wet- en regelgeving. In Europa moet de handel in valuta aan de Europese wet- en regelgeving voldoen. Het is voor brokers daarom heel eenvoudig om hun diensten in diverse landen aan te bieden. Waar landen wel hun kans zien om iets te reguleren bij het handelen in forex, is omtrent de belastingen. De winst die uit de handel wordt gehaald, wordt in veel landen belast. Het verschilt per land wat de regels zijn en of de winst onder vermogen of onder inkomsten valt.

FOREX REGULERING IN NEDERLAND

In Nederland valt de forex regulering dus onder de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle brokers die in Nederland een vestiging hebben vallen onder deze instantie. Brokers die Nederlandse klanten hebben, vallen niet per definitie onder deze instantie. Ze moeten een daadwerkelijke vestiging in Nederland hebben of zich vrijwillig door de AFM laten reguleren.

Het handelen in forex is in Nederland legaal, mits de broker een vergunning heeft voor het aanbieden van CFD’s in de Europese Unie. De handel in forex in Nederland voldoet daarmee aan dezelfde eisen als in andere Europese landen. De Europese regelgeving ligt hierbij ten grondslag. Aanbieders kunnen hierdoor eenvoudig met een vergunning in meerdere landen hun diensten aanbieden. Omdat websites gemakkelijk in meerdere talen kunnen worden gemaakt, kan je wel gewoon in je eigen taal handelen maar kan de broker in meerdere landen dezelfde diensten aanbieden.

Het is een groot voordeel dat de handel in forex aan de geldende Europese wet- en regelgeving moet voldoen. Het is namelijk een manier van beleggen waar veel geld in om gaat en waar je veel geld mee kan verdienen. Dit is ook bij de Nederlandse fiscus bekend. Waar je ook in forex handelt, als Nederlander moet je aan de Nederlandse regels omtrent de belastingen voldoen. De winst die je verdient met het handelen in forex wordt gezien als vermogen en moet daarom opgegeven worden bij box 3. Het wordt niet als inkomen gezien nadat een rechter besloten heeft dat het om vermogen gaat.

Omdat je de aandelen niet daadwerkelijk in je bezit hebt, is forex in Nederland wel gering belast. Vaak kan je daarnaast ook nog profiteren van een drempelbedrag of een vrijstelling. Het liefst betaal je natuurlijk niet te veel over de winst die je uit beleggen weet te behalen. Het is om deze reden aan te raden om een erkende belastingadviseur om advies te vragen. Deze kan je de beste en laatste informatie geven en je helpen bij de aangifte. Het is namelijk wel beter om het zelf aan te geven en de fiscus er niet later achter te laten komen en je een boete te geven.

Inkomsten vanuit forex moeten in box 3 aangegeven worden. Waar je over je inkomsten in box 1 wel maximaal 52% rente moet betalen, betaal je over het vermogen in box 3 slechts 1,2% rente. In box 3 vallen de inkomsten die behaald wordt door rendement op vermogen. Doordat je met je eigen geld investeert, kan je dit inkomen aangeven als inkomen uit eigen vermogen. Ook als je fulltime in forex handelt, vallen je inkomsten onder box 3. Hierbij wordt dan wel aangeraden om daarnaast enkele uren in de week te werken en dit onder box 1 aan te geven om zo moeilijkheden met de fiscus te voorkomen.

AFM HOUDT TOEZICHT

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de instantie die in Nederland toezicht houdt op de financiële markten. Dit houdt in dat de instantie toeziet op alles omtrent sparen, verzekeren, lenen en beleggen. Duidelijkheid, eerlijkheid en vertrouwen zijn belangrijk voor de financiële markt. Het is belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven vertrouwen heeft en dat de markt op een eerlijke en duidelijke manier werkt.

De AFM voert de overheidstaken zelfstandig uit en staat niet onder de directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën. Het is daarom een zelfstandig bestuursorgaan. De taak van het orgaan is om toezicht te houden op het gedrag op de financiële markten en de pensioenfondsen. De AFM moet erop toezien dat partijen correct handelen en dat partners van de juiste informatie worden voorzien. Hierdoor blijven consumenten en bedrijven vertrouwen houden in de financiële markt en is er een gezonde economie. Als er minder vertrouwen is, kan dit nadelig zijn voor de gehele economie.

Vanaf 2001 is het takenpakket van de AFM verder uitgebreid. De Stichting Toezicht Effectenverkeer ging toen op in de AFM. Hiermee kreeg de AFM een breder werkveld en was ook verantwoordelijk voor het gedragstoezicht op de beurzen. Beleggen en handelen valt sindsdien onder de verantwoordelijk van de AFM. De AFM handhaaft diverse wetten en controleert financiële bijsluiters. Als partijen de wet niet nakomen kan de AFM maatregelen treffen. Zo kunnen zij waarschuwingen en aanwijzingen uitdelen maar ook boetes en dwangsommen opleggen. In het ergste geval kunnen zij aangifte doen bij het Openbaar Ministerie (OM) die de zaak dan verder in behandeling zal nemen.

De AFM is daarmee ook verantwoordelijk voor de handel in (buitenlandse) valuta. De AFM ziet er op toe dat de handel eerlijk verloopt en houdt waarschuwingslijsten bij van brokers die niet betrouwbaar zijn. Er komen steeds meer partijen die de mogelijkheid bieden om in forex te handelen. Hierbij wordt vaak een hoog rendement beloofd. Ook worden er vaak risicovolle hoge hefbomen gebruikt die moeilijk in te schatten kosten en risico’s met zich meebrengen. De AFM geeft hierin het advies aan consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van partijen die zich op de (internationale) waarschuwingslijsten bevinden.

Copyright © 2023. All Rights Reserved. FinancialTrading.nl
Secured By miniOrange